ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Kritirion Newsletter No 19: Επιχειρησιακές Προβλέψεις
Οκτώβριος 2006
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Μετατρέψτε τις αποφάσεις σε απλά συμπεράσματα !ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Επιχειρησιακές Προβλέψεις
Προσθήκη στο καλάθι αγορών: Τίτλος: Επιχειρησιακές Προβλέψεις Αγορά

Δεμένο μαλακό εξώφυλλο
Σελίδες: 330
Μέγεθος: Α4
Τιμή: 78 Ευρώ
ISBN: 960-7433-28-9Μεταξύ άλλων περιέχει

  • Όλες τις δόκιμες μεθόδους και τεχνικές προβλέψεων
  • Ανάλυση για την επιλογή των ενδεδειγμένων μεθόδων πρόβλεψης για το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης
  • Τρόπους ένταξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων των προβλέψεων στην επιχειρησιακή λειτουργία, μοντέλα
  • Πλήθος παραδειγμάτων, εφαρμογών, πινάκων, διαγραμμάτων για την απόλυτη κατανόηση και άμεση εφαρμογή των προβλέψεων
  • Μυστικά των προβλέψεων, στρατηγική θεώρηση των προβλέψεων, εξελικτική διαμόρφωση των προβλέψεων σε στόχους
  • ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ: 80 αρχεία excel που θα κατεβάσετε δωρεάν στον υπολογιστή σας με τις μεθόδους, τους μαθηματικούς τύπους και τα διαγράμματα που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το δικό σας σύστημα προβλέψεων

Ένα από τα σημαντικά «καθήκοντα» του μάνατζερ και του επιχειρηματία που συνθέτουν το ρόλο του ως καθοδηγητή στην επιχείρηση είναι η διατύπωση προβλέψεων για το τι μέλλει γενέσθαι. Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις που καλείται να εκφράσει ο επιχειρηματίας και ο μάνατζερ πιθανόν να τον δικαιώσουν, πιθανόν όμως και να τον εκθέσουν.
Η νέα έκδοση της Κριτήριον, με τίτλο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ προσφέρει όλο το θεωρητικό υπόβαθρο για την πρακτική ανάπτυξη συλλογιστικής, μηχανισμών και εφαρμογής προβλέψεων που θα εξυπηρετήσουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Συνδυάζει και συσχετίζει όλους τους παράγοντες (εξωγενείς και ενδογενείς) και τα δεδομένα που τους ενεργοποιούν με στόχο τον κερδοφόρο προσανατολισμό της επιχείρησης και τον ομαλό και χωρίς απώλειες προγραμματισμό της.

Ενισχύστε τις γνώσεις σας και τις δεξιότητές σας στην εύρεση, αξιολόγηση, ανάλυση και σύνθεση όλων των κρίσιμων πληροφοριών για εύστοχες και ακριβείς εκτιμήσεις
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  Μ Ε Λ Ω Ν   -   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  Μ Ε Λ Ω Ν   -   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  Μ Ε Λ Ω Ν   -   
Προώθηση Μηνύματος
Διαγραφή από Newsletter | Πολιτική Ιδιωτικής Πληροφορίας