ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Kritirion Newsletter No 28: Εσωτερικός Έλεγχος
Μάρτιος 2008

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:


Το κλειδί για τη βελτίωση της λειτουργίας και της οικονομικής κατάστασης των σύγχρονων επιχειρήσεων


Εσωτερικός Έλεγχος • Ευέλικτο και πρακτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου για κάθε εταιρεία
 • Όλες οι προσεγγίσεις του ελέγχου των οικονομικών και επιχειρησιακών τομέων
 • Απαραίτητο στους επιχειρηματίες, στα υψηλόβαθμα στελέχη και στους Οικονομικούς Ελεγκτές
 • Για την συνεπή ακολουθία των προτύπων της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Για τη προληπτική διαχείριση των κινδύνων

  Διαθέσιμα - Πληρωτέοι λογαριασμοί - Εισπρακτέοι λογαριασμοί – Προμήθειες - Πωλήσεις, τιμολόγηση – Αποθέματα – Παραγωγή – Μισθοδοσία - Συστήματα πληροφορικής - Κεφαλαιουχικές δαπάνες – Χρηματοοικονομικά - Λειτουργικός έλεγχος


  Οργάνωση και έργο ελέγχου - Μόνιμο αρχείο ελέγχου - Ροή εργασιών ελέγχου - Πρόγραμμα ελέγχου - Έγγραφα εργασίας - Ευρήματα, αποτελέσματα – Παρουσίαση - Αναφορές ελέγχου


  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  Για παραγγελίες:
  Τηλ: 21080114 - 2108084456
  Φαξ: 2108011415
  Ηλεκτρονικά: Εσωτερικός Έλεγχος  Προώθηση Μηνύματος
  Διαγραφή από Newsletter | Πολιτική Ιδιωτικής Πληροφορίας