Ο δύσκολος πελάτης που λέγεται προμηθευτής…

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 1997