Τι προσόντα διαθέτει η καλή γραμματέας…

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1997